ปกป้องคุณและคนที่รัก
จากเชื้อไวรัสด้วยแสง UV-C
แสง UV-C ของฟิลิปส์ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ภายในเวลาไม่กี่นาที!

ปกป้องคุณและคนที่รักจากเชื้อไวรัส
และเชื้อแบคทีเรียด้วยแสงUV-C

แสง UV-C ของฟิลิปส์ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
และสปอร์ภายในเวลาไม่กี่นาที!

สินค้าได้รับมาตราฐาน IEC 62471
สำหรับความปลอดภัยทางแสง

มาตราฐาน IEC62471 คือหลักเกณฑ์การประเมิณอันตราย
จากรังสีของหลอดไฟ ระบบหลอดไฟ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ รวมถึง LED ที่ออกโดยสหภาพยุโรป

มีการทดสอบแหล่งกำเนิด แสงUV-C
ในห้องปฏิบัติการของ SINGNIFY

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถลดจำนวนของไวรัส
SAR-CoV2 บนพื้นผิวได้ถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที

ผลิตภัณฑ์ไม่ปล่อยก๊าซโอโซน

ก๊าซโอโซน (O3) คือรูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง
(Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
กับสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร้วกว่าคลอรีนถึง 3 เท่า แต่หากมีการสูดดมหรือหายใจ เข้าไปอาจทำอันตรายต่อปอดได้

สินค้าได้รับมาตราฐาน IEC 62471 สำหรับความปลอดภัยทางแสง

มาตราฐาน IEC62471 คือหลักเกณฑ์การ
ประเมิณอันตราย จากรังสีของหลอดไฟ ระบบหลอดไฟ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ รวมถึง LED ที่ออกโดยสหภาพยุโรป

มีการทดสอบแหล่งกำเนิดแสง
UV-Cในห้องปฏิบัติการของ
SINGNIFY

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถลดจำนวนของไวรัส SAR-CoV2 บนพื้นผิวได้ถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที

ผลิตภัณฑ์ไม่ปล่อยก๊าซโอโซน

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถลดจำนวนของไวรัส SAR-CoV2 บนพื้นผิวได้ถึง 99% ในเวลาเพียง 6 วินาที

เทคโนโลยี UV คืออะไร

แสงอัตราไวโอเลต (UV) มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์ โดยมีการแบ่งออกเป็นคลื่นความยาว UV-A, UV-B และUV-C

UV-Cพบได้ภายในช่วงคลื่นแสงที่ 100-280 นาโนเมตร จากรูปภาพในกราฟจะเห็นว่าคลื่นแสง ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคจะอยู่ที่ 265 นาโนเมตร

หลอดไฟความดันต่ำของฟิลิปส์มีคลื่นแสงหลักอยู่ที่ 254 นาโนเมตร จากผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการได้ผลพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัด DNA อยู่ที่ 85% ของค่าสูงสุด และ 80% บนเส้นโค้ง IES ด้วยเหตุนี้ จึงนับได้ว่าหลอดไฟของ ฟิลิปส์สามารถยับยั้งความสามารถ ในการแบ่งตัวของเชื้อโรค เชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ultraviolet (UV) light is invisible to the human eye. They are divided into wavelengths UV-A, UV-B and UV-C.

UV-C is found within the wavelength range of 100-280 nm. From the picture in the graph, it can be seen that the light wave that is effective in inhibiting pathogens is at 265 nm.

Philips low pressure lamps have a primary wavelength of 254 nm. Laboratory research has proven to remove DNA at 85% of the maximum and 80% on the IES curve. This can be considered that the lamp of Philips can restrain the ability. in the propagation of pathogens and viruses effectively

เทคโนโลยี UV คืออะไร

แสงอัตราไวโอเลต (UV) มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์ โดยมีการแบ่งออกเป็นคลื่นความยาว UV-A, UV-B และUV-C

UV-Cพบได้ภายในช่วงคลื่นแสงที่ 100-280 นาโนเมตร จากรูปภาพในกราฟจะเห็นว่าคลื่นแสง ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคจะอยู่ที่ 265 นาโนเมตร

หลอดไฟความดันต่ำของฟิลิปส์มีคลื่นแสงหลักอยู่ที่ 254 นาโนเมตร จากผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการได้ผลพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัด DNA อยู่ที่ 85% ของค่าสูงสุด และ 80% บนเส้นโค้ง IES ด้วยเหตุนี้ จึงนับได้ว่าหลอดไฟของ ฟิลิปส์สามารถยับยั้งความสามารถ ในการแบ่งตัวของเชื้อโรค เชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการติดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UV-C

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UV-C ของฟิลิปส์อย่างเป็นทางการ

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับสินค้าของแท้ ที่ได้มาตราฐานความปลอดภัย

 

นอกจากนี้เรายังมีบริการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ UV-C ประเภทเพดาน แบบแขวน หรือติดผนังสูง

ในอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ โดยทีมงานช่างมืออาชีพ

บริการติดตั้งและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์UV-C

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์UV-Cของฟิลิปส์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับสินค้าของแท้ ที่ได้มาตราฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้เรายังมีบริการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟUV-Cประเภทเพดาน แบบแขวน หรือติดผนังสูง ในอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ โดยทีมงานช่างมืออาชีพ

บริการติดตั้งอุปกรณUV-C

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับUV-C

ข้อควรระวัง

การสัมผัสรังสีUV-Cสามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ โปรดศึกษาและทำตามแนวทางความปลอดภัยจากคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

การสัมผัสรังสีUV-Cสามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ โปรดศึกษาและทำตามแนวทางความปลอดภัยจากคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

พันธมิตรของเรา