เครื่องฟอกอากาศมีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องฟอกอากาศมีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องฟอกอากาศนั้นเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประโยชน์อย่าง มากในการนำมาช่วยจัดการปัญหาทางด้านมลภาวะ ฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส