โคมไฟ UV-C ติดเพดาน

฿32,400.00

โคมไฟ UV-C จากฟิลิปส์
สำหรับยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค
ในอากาศส่วนบนแบบติดเพดาน

ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเพดาน เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศ ใช้งานได้หลากหลาย 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

โคมไฟ UV-C ติดเพดาน

โคมไฟ UV-C ติดเพดาน

– ติดตั้งบนเพดาน ติดเเบบลอย
– มาพร้อมหลอดไฟ Philips PL-S TUV 4x9W

Philips UV-C disinfection upper air CM คือ โคมไฟ UVC แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับติดตั้งกับฝ้า เพดาน ที่มีความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ภายในห้องหรืออาคารต่างๆ  เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส covid 19 และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยรังสี UVC สามารถส่องออกจากโคมไฟได้ถึง 4 ทิศทาง และมีระยะการทำงานแต่ละทิศทาง 2 เมตร ด้วยการออกแบบที่ให้รังสี UVC อยู่เฉพาะส่วนบนของเพดาน ทำให้ขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UVC เรายังคงทำกิจกรรม หรือ ทำงานต่างๆ ภายในห้องได้

FEATURE

 • ลำแสงของรังสี UVC ถูกควบคุมโดยบานเกล็ดและแผ่นสะท้อนแสง วิธีนี้ช่วยให้สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศปริมาณมาก และในขณะเดียวกันเรายังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ในขณะที่โคมไฟ UVC กำลังทำงาน
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส และเแบคทีเรียในอากาศได้โดยเงียบและสมบูรณ์ด้วยหลอดไฟ Philips UV-C (253.7 nm)
 • ประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าเพียง 1.15 บาท/วัน หรือ 34.56 บาท/เดือน โดยคำนวนจากระยะเวลาการเปิดใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
 • การออกแบบ และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ UV-C และบัลลาส เป็นแบรนด์ PHILIPS ทั้งหมด จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้สูงกว่าโคมไฟ UVC ทั่วไป
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน 9,000 ชั่วโมงของหลอดไฟ
 • รังสี UVC ส่องออกจากโคมไฟถึง 4 ทิศทาง โดยแต่ละทิศทางสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ไกลสุด 2 เมตร จากตัวโคมไฟ UVC โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี UVC ซึ่งจะลดลงเมื่อระยะห่างจากโคมไฟ UVC มากขี้น

FEATURE

 • The UVC beam is controlled by louvers and reflectors. This allows to suppress the activity of large amounts of airborne pathogens. and at the same time we can also do various activities Yes while the UVC lamp is working.
 • Inhibit the activity of the virus and bacteria in the air quietly and completely with the Philips UV-C lamp (253.7 nm).
 • Energy saving, electricity bill is only 1.15 baht/day or 34.56 baht/month based on the activation period of 8 hours per day.
 • The design and selection of equipment in the lamp such as UV-C lamps and ballasts are all PHILIPS brand, so they are stable. And the efficiency of inhibiting pathogens is higher than that of general UVC lamps.
 • Effective inhibition of germs throughout the lamp’s long 9,000 hour lifespan.
 • UVC rays radiate from the lamp in 4 directions, each direction can inhibit the pathogen as far as possible. 2 meters from the UVC lamp. The antimicrobial efficiency depends on the intensity of UVC radiation, which decreases as the distance from the UVC lamp increases.