บริการของเรา

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศมีทั้งฉีดฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย จุลินทรีย์
ทั่วๆไป รวมถึงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

Cleanair disinfection-service
Cleanair-improve-air-indoor-quality

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สำนักงาน โรงแรม หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีระบบปรับอากาศ
ภายในสำนักงาน โดยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่าน
เครื่องมือที่ทันสมัยทุก 3 เดือน รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น
แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่อยู่ภายใน
อาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

บริการติดตั้งและจำหน่ายหลอดไฟ UV-C

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ UV-C เรามีทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยบริการติดตั้ง ดูแลอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ UV-C
ที่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผ่านการรับรองจาก สคบ.
ถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Cleanair-uvc-service

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

Cleanair disinfection-service

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศมีทั้งฉีดฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ทั่วๆไป รวมถึงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

Cleanair-improve-air-indoor-quality

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีระบบปรับอากาศ ภายในสำนักงาน โดยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่านเครื่องมือ ที่ทันสมัยทุก 3 เดือน รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่า อากาศที่อยู่ภายในอาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

บริการติดตั้งและจำหน่ายหลอดไฟ UV-C

Cleanair-uvc-service

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ UV-C เรามีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญที่คอยบริการติดตั้ง ดูแลอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ UV-C ที่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผ่านการรับรองจาก สคบ. ถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

พันธมิตรของเรา