บริการพัฒนาคุณภาพ
อากาศในอาคาร
ติดต่อเราตอนนี้

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม
หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีระบบปรับอากาศ ภายในสำนักงาน
โดยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่าน เครื่องมือที่ทันสมัยทุก 3 เดือน
รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่อยู่ภายใน
อาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์ ที่มีระบบปรับอากาศ ภายในสำนักงาน โดยเรามีการ ตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่าน เครื่องมือที่ทันสมัยทุก 3 เดือน รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่อยู่ภายในอาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

Indoor Air Quality Improvement Services Indoor Air Quality Improvement Services It is a service for customers who want to improve air quality in office buildings, hotels, commercial buildings with air conditioning systems. In the office, we have to check the quality of the air through Modern equipment every 3 months, including taking care of the equipment to filter germs, dust, bacteria from the air conditioning system to ensure that the air inside the building is clean air. no germs accumulate

with air filters that can kill bacteria and viruses especially the corona virus The filter kills 99.74% of viruses in the first minute.
Don’t worry about the air that may be harmful to your health with an air purifier. A device that will help filter dust, viruses, germs and bacteria, including unpleasant odors, foreign matter that exists in the air. All are harmful to health, causing allergies.
UVC light in HVAC systems can kill bacteria, viruses and germs, control mold and other allergens, and eliminate volatile organic compounds. It also reduces the need for maintenance.

ทำงานแบบมืออาชีพ

ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูงเเละมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่องานที่มีคุณภาพสูงสุด

ลูกค้าสำคัญที่สุด

การให้บริการยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เเละแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยทันที

หัวใจให้บริการ

มอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราด้วยหัวใจมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านงานระบบปรับอากาศในประเทศไทย

ทำงานแบบมืออาชีพ

ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูงเเละมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่องานที่มีคุณภาพสูงสุด

ลูกค้าสำคัญที่สุด

การให้บริการยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เเละแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยทันที

หัวใจให้บริการ

มอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราด้วยหัวใจมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านงานระบบปรับอากาศในประเทศไทย

บริการนี้มีอะไรบ้าง?

ติดตั้งแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อ

ด้วยแผ่นกรองอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเเละไวรัส โดยเฉพาะไวรัสสายพันธ์โคโรนา แผ่นกรองสามารถฆ่าไวรัสได้ถึง 99.74% ตั้งแต่ในนาทีแรก

ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

หมดกังวลกับอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์ที่จะช่วยกรองฝุ่น ไวรัส เชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมไปถึง กลิ่นอันไม่พึงประสงค์สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอากาศ ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้

ติดตั้งหลอดรังสี UV
ในเครื่องปรับอากาศ

แสง UVC ในระบบ HVAC สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อโรค,ควบคุมเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้อื่น ๆ รวมถึงกําจัดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ อีกทั้งยังลดความต้องการในการบํารุงรักษา

ค้นหาโซลูชั่น
ที่เหมาะกับระบบของคุณ

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเรา