อันตรายที่เกิดจากแอร์ไม่สะอาด

อันตรายที่เกิดจากแอร์ไม่สะอาด

โดยเฉพาะสำหรับแอร์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนั้น อาจจะมีฝุ่นละออง มลพิษ หรือเชื้อโรคร้ายแฝงตัวอยู่โดยที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แหล่งสะสมของเชื้อโรคภายใต้แอร์สกปรกนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก