หน้าแรก

>

ยูวี-ซี

>

เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดีมีคุณภาพ

หน้าแรก>ยูวี-ซี>เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดีมีคุณภาพ

เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดีมีคุณภาพ

เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดี มีคุณภาพ

สำหรับหลอดฆ่าเชื้อโรค UV-C นั้น ในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นในประเทศไทย เพราะเป็นหลอดที่มีคุณสมบัติ

ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส เชื้อยีสต์และเชื้อรา เป็นต้น โดยเราสามารถนำหลอดชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

เช่น การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ, การฆ่าโรคเชื้อในน้ำ, ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องกรองน้ำหรือหลอดเครื่องกรองน้ำสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสวัตถุและใช้สำหรับในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เป็นต้น

หลักการเลือกซื้อหลอด UV-C ที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้

1. ประเภทของหลอด UV-C ที่เหมาะสม

หลอด UV-C แต่ละประเภทมีขนาด ความยาว และประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงานบางอย่างหากมีการใช้งานผิดประเภท เช่น หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13 เป็นหลอดที่สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ ในขณะที่หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศ เป็นต้น

 

2.ราคาคุ้มค่าต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การซื้อหลอดดังกล่าวมาใช้งานนั้น ควรเลือกซื้อหลอดที่มีราคาคุ้มค่าต่ออายุการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานด้านอย่างครอบคลุมหลากหลายประเภท รวมถึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ ในการกำจัดเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวางเพื่อความคุ้มค่าต่อการใช้งานของท่านมากที่สุด

 

3. เลือกซื้อยี่ห้อที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

ควรอาศัยการเช็คข้อมูลและ Feed Back จากผู้ใช้งานจริงเพื่อสามารถตัดสินใจถึงคุณภาพของสินค้าที่ท่านกำลังต้องการที่จะซื้อได้ ควรเป็นยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการยอมรับจากสากล

เพื่อความปลอดภัย และมีการใช้งานในกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อทำให้ท่านสามารถมั่นใจถึงคุณภาพได้

 

4. มีรับประกันและบริการหลังการขาย

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังหากท่านได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือมีปัญหาเรื่องของการใช้งาน หากมีการรับประกันและมีบริการหลังการขายก็จะยิ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจในตัวสินค้า และสามารถให้บริการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเองได้

เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดี มีคุณภาพ

เทคนิคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C ให้ได้ของดีมีคุณภาพ

สำหรับหลอดฆ่าเชื้อโรค UV-C นั้น ในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นในประเทศไทย เพราะเป็นหลอดที่มีคุณสมบัติ

ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส เชื้อยีสต์และเชื้อรา เป็นต้น โดยเราสามารถนำหลอดชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

เช่น การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ, การฆ่าโรคเชื้อในน้ำ, ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องกรองน้ำหรือหลอดเครื่องกรองน้ำสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสวัตถุและใช้สำหรับในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เป็นต้น

หลักการเลือกซื้อหลอด UV-C ที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้

1. ประเภทของหลอด UV-C ที่เหมาะสม

หลอด UV-C แต่ละประเภทมีขนาด ความยาว และประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงานบางอย่างหากมีการใช้งานผิดประเภท เช่น หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13 เป็นหลอดที่สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ ในขณะที่หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศ เป็นต้น

 

2.ราคาคุ้มค่าต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การซื้อหลอดดังกล่าวมาใช้งานนั้น ควรเลือกซื้อหลอดที่มีราคาคุ้มค่าต่ออายุการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานด้านอย่างครอบคลุมหลากหลายประเภท รวมถึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ ในการกำจัดเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวางเพื่อความคุ้มค่าต่อการใช้งานของท่านมากที่สุด

 

3. เลือกซื้อยี่ห้อที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

ควรอาศัยการเช็คข้อมูลและ Feed Back จากผู้ใช้งานจริงเพื่อสามารถตัดสินใจถึงคุณภาพของสินค้าที่ท่านกำลังต้องการที่จะซื้อได้ ควรเป็นยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการยอมรับจากสากล

เพื่อความปลอดภัย และมีการใช้งานในกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อทำให้ท่านสามารถมั่นใจถึงคุณภาพได้

 

4. มีรับประกันและบริการหลังการขาย

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังหากท่านได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือมีปัญหาเรื่องของการใช้งาน หากมีการรับประกันและมีบริการหลังการขายก็จะยิ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจในตัวสินค้า และสามารถให้บริการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเองได้

UV-C

หลอดไฟยูวีซี

แสงยูวีซีฆ่าเชื้อไวรัส

ยูวีซี

วิธีเลือกซื้อ UV-C