โรงเรียน,มหาวิทยาลัย

โรงเรียน,มหาวิทยาลัย

                   คุณภาพอากาศภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะต่อนักเรียนเเละครูเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยด้วย การใช้เวลาอยู่ใน อาคารที่ปิดสนิท มีอากาศในระบบหมุนเวียนอากาศเบาบาง ทำให้นักเรียนจำนวนไม่น้อย มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วย ด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากมลพิษอากาศภายในโรงเรียนเเละมหาวิทยาลัย

สินค้าที่เหมาะสำหรับโรงเรียน,มหาวิทยาลัย​