โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

            คุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล (IAQ) มีความสำคัญต่อผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอากาศสะอาดมีความสำคัญในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเพื่อปกป้องผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้มาเยือนจากโรคและการติดเชื้อในอากาศ รวมทั้งให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมีสุขภาพดีและปราศจากกลิ่น คุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) นั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเนื่องจากระบบภูมิต้านทานของผู้ป่วยอยู่ในระดับต่ำทำให้พวกเขาอ่อนแอ และมีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น (IAQ) เป็นปัจจัยหนึ่งในห้าของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชาชน

สินค้าที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาล