ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

nanoYo

เป็นผลิตภัณฑ์นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยในการฆ่าเชื้อ โรค เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ และโรคติดต่อต่างๆ