บริการติดตั้งหลอด UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส

บริการติดตั้งหลอด UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส

                 บริการติดตั้งหลอด UV-C ที่สามารถทำลายเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวได้ โดยรังสีที่นำมาใช้สำหรับฆ่าเชื้อคือ รังสียูวีซี (UVC) รังสียูวีซีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร รังสียูวีซีมีความสามารถในการทำลายเชื้อโรคหรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งทำลายเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส(covid-19) ราเส้นใย ยีสต์ เป็นต้น