มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรัก คุณภาพของอากาศที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของเรา
ในระยะยาว ดูแลตัวคุณและคนที่คุณรัก ให้
CLEANAIRXQ ได้ดูแลคุณวันนี้
อ่านเพิ่มเติม

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรัก คุณภาพของอากาศที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของเรา
ในระยะยาว ดูแลตัวคุณและคนที่คุณรัก ให้
CLEANAIRXQ ได้ดูแลคุณวันนี้
ขอใบเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม

Cleanair XQ
ผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพอากาศ

Cleanair XQ บริการเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีต่อตัวคุณ

Cleanair XQ เราเป็นแบรนด์ภายในเครือ Starlink Thailand
หนึ่งในผู้นำด้านบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศให้แก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทย จากประสบการณ์กว่า 20 ปี เราจึงเล็งเห็นว่านอกจากการดูแลระบบปรับอากาศภายในอาคารแล้ว การดูแลคุณภาพของอากาศภายในอาคารยังมีความสำคัญต่อสุขภาพอีกด้วย เราจึงก่อตั้งแบรนด์ Cleanair XQ ภายใต้การดูแลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งยังรวมถึงบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสในอากาศ และบริการติดตั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UV-C แบรนด์ Philips เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศมีทั้งฉีดฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย จุลินทรีย์
ทั่วๆไป รวมถึงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

Cleanair disinfection-service
Cleanair-improve-air-indoor-quality

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สำนักงาน โรงแรม หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีระบบปรับอากาศ
ภายในสำนักงาน โดยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่าน
เครื่องมือที่ทันสมัยทุก 3 เดือน รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น
แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่อยู่ภายใน
อาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

บริการติดตั้งและจำหน่ายหลอดไฟ UV-C

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ UV-C เรามีทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยบริการติดตั้ง ดูแลอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ UV-C
ที่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผ่านการรับรองจาก สคบ.
ถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Cleanair-uvc-service

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

Cleanair disinfection-service

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศมีทั้งฉีดฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ทั่วๆไป รวมถึงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

บริการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

Cleanair-improve-air-indoor-quality

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีระบบปรับอากาศ ภายในสำนักงาน โดยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพของอากาศผ่านเครื่องมือ ที่ทันสมัยทุก 3 เดือน รวมถึงดูแลอุปกรณ์กรองเชื้อโรค ฝุ่น แบคทีเรีย จากระบบปรับอากาศเพื่อให้มั่นใจว่า อากาศที่อยู่ภายในอาคารเป็นอากาศที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรคสะสม

บริการติดตั้งและจำหน่ายหลอดไฟ UV-C

Cleanair-uvc-service

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ UV-C เรามีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญที่คอยบริการติดตั้ง ดูแลอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์ UV-C ที่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่ผ่านการรับรองจาก สคบ. ถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

พิเศษ ฟรี! ค่าสำรวจพื้นที่หน้างาน
มูลค่า 2,500 บาท

โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้กับบริการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริการติดตั้งอุปกรณ์ UV-C
บริการด้านการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

(สำหรับหน้างานออกแบบที่อยู่ในเขต กทม นนทบุรี สมุทปราการ ปทุมธานี)

พิเศษ ฟรี! ค่าสำรวจพื้นที่หน้างาน
มูลค่า 2,500 บาท

โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้กับบริการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริการติดตั้งอุปกรณ์ UV-C
บริการด้านการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

(สำหรับหน้างานออกแบบที่อยู่ในเขต กทม นนทบุรี สมุทปราการ ปทุมธานี)

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเรา